Coronavirus Griekenland

Update 11 januari 2022 - Veelgestelde vragen ANVR - Corona
zie ook https://www.anvr.nl/archief/overzicht.aspx?tag=Corona-virus%20COVID19


Waar vind ik objectieve informatie over corona en reizen?
Je vindt o.a. informatie op de websites van RIVM, Nederlandwereldwijd.nl en Rijksoverheid.nl.  

Kan ik in deze coronatijd zonder risico reizen naar een buitenlandse bestemming?
Een risico is nooit voor 100% uit te sluiten, maar reisondernemingen stellen alles in het werk om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden.
Als reiziger kun je risico's verminderen en voorkomen door o.a. volledige vaccinatie, testen én de voorgeschreven maatregelen zowel vanuit Nederland als op bestemming in acht te nemen. Je kunt de gewenste eisen van een bestemming, de te nemen maatregelen en de kleurcodes van het betreffende land nalezen op nederlandwereldwijd.nl.  
In tegenstelling tot het advies van Buitenlandse Zaken begrijpt de ANVR dat reisondernemingen, vooruitlopend op mogelijke aanpassingen door de overheid in het najaar, reeds nu overgaan tot uitvoering van reizen naar oranje bestemmingen in geval dat zij de reis goed en veilig kunnen verzorgen.
Je dient zelf de voorwaarden van jouw reis- en annuleringsverzekering te controleren om te zien waarvoor je gedekt bent.

Mag ik mijn reis annuleren, omdat ik niet (meer) wil vanwege corona(maatregelen)?
​Je mag altijd annuleren, maar de kosten daarvan zijn voor jou als reiziger. Angst is geen reden voor kosteloze annulering.
De reis kan namelijk worden uitgevoerd en maatregelen moet we accepteren als het nieuwe normaal.
Reisvoorwaarden voor pakketreizen: Artikel 9 »

Wat betekent het voor mij als mijn bestemming (extra) maatregelen eist?
​Bij het boeken van een reis stelt de ANVR-reisonderneming jou op de hoogte van de algemene eisen die het bestemmingsland stelt.
Na het boeken (ANVR-Reisvoorwaarden art. 2.5) ben je zélf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie en het tijdig voor vertrek nagaan of jouw eerder ontvangen informatie nog klopt. Eventuele kosten die verbonden zijn aan de (extra) te nemen maatregelen zijn voor rekening van jou als klant.
Reisvoorwaarden voor Pakketreizen: Artikel 2.5 »
Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten: Artikel 6 »

Mag ik mijn reis annuleren omdat ik werkzaam ben in de zorg?
Je magaltijd annuleren, maar de kosten daarvan zijn voor jou als reiziger, omdat dezein de persoonlijke risicosfeer liggen. Misschien biedt jouw reis-en/of annuleringsverzekering uitkomst of kun je deze kosten indienen bij je werkgever.
Reisvoorwaarden voor pakketreizen: Artikel 9 »

Kan ik worden geweigerd in bijv. vliegtuig i.v.m. vereiste (gezondheids-)maatregelen?
Je bent zélf verantwoordelijk voor het opvolgen van en voldoen aan de juiste eisen en maatregelen die worden gesteld. Word je als passagier geweigerd, dan zijn de kosten van het niet kunnen maken van de reis voor jou als reiziger. Lees de polisvoorwaarden van je reis- en annuleringsverzekering om te zien of je daar een beroep op kunt doen.​

Wie betaalt de extra kosten als ik op mijn bestemming te maken krijg met corona?
​Als reiziger ben je zélf verantwoordelijk voor je persoonlijke(gezondheids-)situatie. Eventuele extra kosten moet je zelf betalen. Lees de polisvoorwaarden van je reis- en annuleringsverzekering om te zien of je daar een beroep op kunt doen. Eventuele medische kosten lopen via jouw zorgverzekering. Eventuele niet-genoten vakantiedagen i.v.m. quarantaine kun je mogelijk verhalen op jouw annuleringsverzekering.
Reisvoorwaarden voor Pakketreizen: Artikel 6.3 »

Wat gebeurt er als tijdens mijn reis de kleurcode van mijn bestemming verandert van geel naar oranje?
Desituatie wordt opnieuw bekeken en de reisorganisatie laat je weten of de reis kan worden voortgezet. Indien er sprake is van repatriëring dan vergoedt dereisonderneming de niet-genoten vakantiedagen.

Mag mijn reisorganisatie mijn pakketreis annuleren, ook als ik dat niet wil?
Ja, dat mag, als de reisorganisatie de reis niet kan uitvoeren zoals jij hebt geboekt. Hij neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.
De organisator mag kleine wijzigingen doorvoeren; bij grote wijzigingen heeft hij jouw toestemming nodig en mag je deze afwijzen.  
Reisvoorwaarden voor Pakketreizen: Artikel 5 » en  Artikel 7 »

Moet ik als klant, ook in deze coronatijd, voldoen aan de (aan)betalingsregels van de reisorganisator?
Ja,als volgens de (aan)betalingsregels van de reisorganisator de klant op eenbepaald moment (het restant van) de reissom moet betalen, moet de klant hieraan voldoen.
De reisorganisator mag de reis -met de daarbij behorende annuleringskosten voorde reiziger- annuleren als de reiziger niet tijdig zijn betaling voldoet.
Het is aan de reisorganisator of hij in overleg met de reiziger hier flexibelmee om wil gaan.
Reisvoorwaarden voor Pakketreizen: Artikel 10 »

Lockdown op bestemming: wel of niet reden tot kosteloze annulering?
​Als een reisorganisator vanwege een volledige lockdown op de bestemming een reis niet kan uitvoeren zoals afgesproken in de reisovereenkomst, dan geldt datgene wat staat in BW 7:508. Dat artikel in de wet gaat over de juridische gevolgen voor jou als een reisorganisator jouw reis niet kan uitvoeren.
Het is aan te raden dat reisonderneming en klant een gesprek aangaan en kijken of de reis kan worden omgeboekt naar een andere reisperiode en/of een andere bestemming. Als dat niet mogelijk is, dan zal kosteloze annulering moeten worden aangeboden.
Reisvoorwaarden voor Pakketreizen: Artikel 9.9 »

Inreisbeperking 2G of negatief testresultaat: wel of niet reden tot kosteloze annulering?
​Als een reiziger geen vereist vaccinatiebewijs (Gevaccineerd) of herstelbewijs (Genezen) kan overleggen, ligt dat in de persoonlijke risicosfeer van de reiziger. En is kosteloze annulering niet aan de orde. Dit zelfde geldt als een reiziger geen negatief testresultaat kan overleggen. Ook dan is van kosteloze annulering geen sprake. Het is aan te raden dat reisonderneming en klant een gesprek aangaan en -indien mogelijk- kijken of de reis kan worden omgeboekt naar een andere reisperiode en/of een andere bestemming.

Quarantaineverplichting: wel of niet reden tot kosteloze annulering?

​Quarantaine verplichting op de bestemming:

Als een bestemming géén onderscheid maakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde Nederlandse reizigers, maar iedereen - dus álle Nederlanders - verplicht in quarantaine te gaan, betekent dat naar alle waarschijnlijkheid dat de quarantaineplicht op bestemming geldt als een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid, waardoor de reiziger de mogelijkheid heeft gebruik te maken van BW 7:509 lid 3. Dat artikel in de wet gaat over de juridische gevolgen voor jouw reis.

Het is aan te raden dat reisonderneming en klant een gesprek aangaan en kijken of de reis kan worden omgeboekt naar een andere reisperiode en/of een andere bestemming. Als dat niet mogelijk is, dan zal kosteloze annulering moeten worden aangeboden.

Quarantaine verplichting na terugkeer in Nederland:

Als na een verblijf in het buitenland een quarantaineverplichting bij terugkeer in Nederland geldt, ligt dit in de persoonlijke risicosfeer, want de uitvoer van de reisovereenkomst wordt hierdoor niet belemmerd en komt niet in gedrang. Deze quarantaineverplichting bij terugkeer in Nederland is dan ook geen reden tot kosteloze annulering door de reiziger.
Reisvoorwaarden voor Pakketreizen: Artikel 9.9 »

Als de reiziger een boosterprik nodig heeft om te voldoen aan de maatregelen van het bestemmingsland, maar deze prik vooralsnog niet kan krijgen omdat hij nog niet aan de beurt is, wat zijn dan de juridische gevolgen m.b.t. zijn reis?

​Als de individuele reiziger niet voldoet/kan of wil voldoen aan de eisen van het bestemmingsland ligt dit in de persoonlijke risicosfeer van de reiziger en heeft deze geen recht op kosteloze annulering. De maatregel betreft namelijk niet álle Nederlanders, maar een (beperkt) deel van de bevolking. Uiteraard kan de reiziger hier weliswaar niets aan doen, maar de reisorganisator ook niet. De reisorganisator kan de afgesproken reisovereenkomst namelijk gewoon uitvoeren. Laat de bestemming het toe om de booster te vervangen door het doen van een dagelijkse test, dan kan de reis door de reisorganisator gewoon worden uitgevoerd. De kosten van de test(en) en het eventuele ongemak zijn voor de reiziger. Uiteraard is het aan de individuele reisonderneming om in deze gevallen waar mogelijk coulance te betrachten en kan de reisonderneming een gesprek aangaan met de klant en -indien mogelijk- kijken of de reis kan worden omgeboekt naar een andere reisperiode en/of een andere bestemming.


Update 03-10-2021

Beste klanten,

U kunt de ANVR-reisvoorwaarden van 2021 downloaden via http://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf

Alle reizigers zijn verplicht om het PLF-formulier ten minste 24 uur voordat ze het land binnenkomen in te vullen, met gedetailleerde informatie over hun vertrekpunt, de duur van eerdere verblijven in andere landen en het adres (adressen) van het verblijf in Griekenland. Dit is om iedereen gemakkelijk te kunnen bereiken mocht dat nodig zijn.

Bekijk en vul het PLF-document online in

Kijk op https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/griekenland/reizen/reisadvies voor alle informatie over de reisvoorwaarden en vaccinatie/testeisen voor Griekenland.