Reisvoorwaarden

Inleiding
Griekse Gids Reizen hanteert de ANVR-reizigersvoorwaarden. Deze ANVR-reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die je vanaf 1 juli 2018 bij een ANVR-lid boekt en zijn aangepast aan de nieuwe Wet op de Pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER-coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. U kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl. U kunt de ANVR-reisvoorwaarden dowloaden via http://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf

Aanvullende voorwaarden Griekse Gids Reizen
Griekse Gids Reizen hanteert op bepaalde terreinen aanvullende eigen voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden zijn schriftelijk of elektronisch vastgelegd voordat de (reis)overeenkomst tot stand is gekomen. Deze aanvullingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die u op grond van de wet of de ANVR Reizigersvoorwaarden heeft.

Betaling
U ontvangt voor het sluiten van de reisovereenkomst informatie wanneer de reissom volledig betaald moet zijn. Bij Griekse Gids reizen dient een aanbetaling gemaakt te worden. Wanneer u binnen 6 weken voor vertrek boekt, dan betaalt u direct 100% van de reissom. De hoogte van de aanbetaling /betaling is 25% tot 100% van het totale bedrag eventueel verhoogd met de kosten voor afgesloten verzekeringen en reserveringskosten. De hoogte van de aanbetaling hangt ook af van de kosten van de vliegtickets of de aanbetaling die iedere hotelier vraagt. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld. De restantbetaling (reissom minus aanbetaling) dient 6 weken voor vertrek betaald te worden. Voor speciale aanbiedingen dient vaak 100% van de reis vooraf betaald te worden (speciale deals met hotels en vervoermaatschappijen).

Betalingsmogelijkheden

iDeal
De snelste en makkelijkste manier om jouw vakantie te betalen is via iDeal. De betaling is direct bij ons binnen en er wordt automatisch een optieboeking gemaakt.

Bancontact
Griekse Gids Reizen accepteert betalingen via Bancontact. bancontact is de Belgische marktleider op gebied van elektronische betalingen. Deze betalingen kunnen gebeuren via debetkaarten.

Internetbankieren
Via jouw bank kun je de betaling overmaken met internetbankieren. Het is belangrijk dat je bij de overschrijving jouw boekingsnummer vermeld en de naam van de hoofdboeker. Houd er rekening mee dat door verschil in banken het een aantal dagen kan duren voordat de betaling verwerkt is in jouw boeking. De betaling maak je over naar: ING rekening: NL 52 INGB 0008 9058 18 t.n.v. Griekse Gids Reizen

Annuleren
De reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Doet hij dat dan is hij verplicht om aan Griekse Gids Reizen de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom. Griekse Gids Reizen kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten). Deze percentages zal Griekse Gids Reizen voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.
Bij Griekse Gids Reizen gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die Griekse Gids Reizen verkrijgt uit het alsnog verkopen van de geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:

  • Bij annulering vanaf de boeking tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling (indien niet aanbetaald is, 50% van het totale bedrag).
  • Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 21e kalender dag (inclusief) tot de 8e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 8e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volledige 100% reissom. Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens Griekse Gids Reizen gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage Calamiteitenfonds.

Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener. Uiterlijk bij de boeking deelt Griekse Gids Reizen mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.

Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. Griekse Gids Reizen berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid bepaalde. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Griekse Gids Reizen aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die Griekse Gids Reizen hanteert.

Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. Griekse Gids Reizen brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.

Annuleren kan alleen schriftelijk (e-Mail of brief per post). Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door Griekse Gids Reizen. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door Griekse Gids Reizen. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door Griekse Gids Reizen op de eerstvolgende werkdag.

Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kunt u de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de organisator alle door u vooruitbetaalde gelden terug. U hebt in dit geval geen recht op schadevergoeding. Voor reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een calamiteit is vastgesteld, geldt dat wordt aangenomen dat er een situatie bestaat als in het vorige lid omschreven. U kunt dan vanaf drie (3) kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als dat mogelijk is en u dat wilt, omboeken.

Wijzigingen
Let bij het invullen van de namen van de reizigers goed op dat de naam precies vermeld wordt zoals in het paspoort. Houd er rekening mee dat, wanneer je de vakantie wilt wijzigen, dit niet altijd mogelijk is of dat dit vaak hoge kosten met zich meebrengt. Uiteraard doen wij ons uiterste best de kosten te beperken, maar de wijzigingskosten worden nu eenmaal doorberekend door de partijen waarmee we samenwerken. (Luchtvaartmaatschappij of hotel). Naast de kosten van de wijziging zelf van bijv. het hotel of de luchtvaartmaatschappij, brengen we per wijziging 25 Euro administratiekosten in rekening.

Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden ontvangt u per e-mail 10 tot 15 voor vertrek.

Griekenland
In Griekenland heerst een warm klimaat en dat brengt soms ongedierte met zich mee (bijv. muggen). Ook gelden andere gewoontes in Griekenland. Winkels zijn bijvoorbeeld op het heetst van de dag gesloten en vaak tot 's avonds laat geopend. Het toiletpapier mag in de meeste gevallen niet worden doorgespoeld en dient in de daarvoor bestemde afvalemmer te worden gedeponeerd. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Assistentie
Problemen of klachten tijdens de vakantie proberen wij altijd voor  u op te lossen. Om dit te kunnen, vragen we om het probleem of de klacht direct te melden aan ons, via telefoonnummer: 0031 343594447. Als het probleem pas na de vakantie wordt gemeld kunnen wij de klacht niet meer verhelpen en helaas dan ook niet meer in behandeling nemen.

Vluchtschema
Het vluchtschema is geen garantie. Een vliegmaatschappij (bijvoorbeeld Transavia) kan te allen tijde de tijden van de vlucht wijzigen. Ook door overmacht kan het voorkomen dat het vluchtschema wordt gewijzigd.  Wij informeren u over de wijzigingen in het vluchtschema. Onder overmacht valt bijvoobeeld weersomstandigheden of stakingen. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om een goede oplossing voor u te vinden.

Voorwaarden eilandhopvakanties Griekse Gids Reizen

De Griekse Gids / Griekse Gids Reizen stelt eilandhopvakanties met de grootste zorg samen. Omdat eilandhopvakanties bijzondere vakanties zijn, gelden hiervoor afwijkende voorwaarden.
Op de Griekse eilanden kan namelijk vooral in de zomermaanden de sterke wind er weleens voor zorgen dat veerdiensten niet varen. Het vaarverbod wordt opgelegd door het ministerie en moet door alle maatschappijen worden opgevolgd. Dit is natuurlijk goed voor de veiligheid van de reizigers en als dit voorvalt is het mogelijk dat u niet op tijd bij het hotel aankomt en/of vertrekt. Ook kan het zijn dat er gestaakt wordt, waardoor de boten niet varen. In deze gevallen spreekt men van overmacht. Als dit gebeurt, dan zorgen wij voor de eventuele accommodatie en/of omwisseling van de boottickets, veelal gebeurt dit bij een lokaal reiskantoor waar wij mee samenwerken. Op bijna alle Griekse eilanden werken wij samen met plaatselijke reiskantoren die ons faciliteren met boottickets. Eventuele extra kosten die daaruit voortkomen zijn ten laste van de klant.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien u een aansluiting mist door eigen toedoen, omwille van weersomstandigheden, technische defecten, vertragingen, stakingen, ongevallen etc.

Vaartijden van veerdiensten
De vaartijden van veerdiensten worden in Griekenland vaak in maart of april pas bekend gemaakt. Als u dan bijvoorbeeld in de winter een boeking voor de zomer maakt dan zijn de vaartijden vaak nog niet bekend. Als reisorganisatie gaan we van bepaalde vaartijden uit en meestal klopt het ook. Mocht de tijd afwijken van de oorspronkelijke planning dan zorgen wij voor een alternatieve vaartijd. Dit kan als gevolg hebben dat u een dag langer of korter bij een eiland zult verblijven of dat u een andere route moet varen. Dit maken wij voorafgaand aan de reis bekend. Om het zekere voor het onzekere te nemen is ons advies dat u de dag voor vertrek al op de plek (het eiland met vliegveld of vasteland) bent, vanaf waar het vliegtuig vertrekt.

Vouchers veerboten
Voor de tickets voor de veerboten ontvangt u van ons vouchers. Hiermee kunt u bij de ticketbureaus aan de havens van vertrek de boottickets ophalen. Het excacte adres of de locatie van het ticketkantoor geven wij u vooraf aan uw vertrek door.

Reisschema
Het reisschema kan veranderd worden wanneer u ter plaatse bent, afhankelijk van omstandigheden, zoals het weer, stakingen en de vaarschema's van de bootmaatschappijen. De ferrytijden zijn niet van te voren bekend, deze kunnen zelfs wekelijks van elkaar verschillen. Het reisprogramma is dan ook te allen tijde onder voorbehoud.

Toeristenbelasting
Met ingang van 1 januari 2024 is door de Griekse staat toeristenbelasting ingevoerd. Deze toeristenbelasting wordt ter plaatse door de eigenaar van de accommodatie in ontvangst genomen. 1 en 2 sterren hotels : € 1.50 per kamer per nacht, 3 sterren hotels: € 3,00 per kamer per nacht, 4 sterren hotels: € 7,- per kamer per nacht, 5 sterren hotels: €10,- per kamer per nacht.

We wensen u een fijne vakantie en Kalo Taxidi! (Goede reis)